პროფესორი:
პარმენ ხვედელიძე, რექტორი, აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე
როლანდ რიჩკოვი, გემთმექნიკის კათედრის გამგე
გიორგი კიკვიძე,  საერთაშორისო საზღვაო მომზადების ცენტრის ინსტრუქტორი
ნათია მიქელთაძე, რექტორის მოადგილე, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი
ქეთევან გოლეთიანი,  ლოგისტიკის ფაკულტეტის დეკანი
ნაირა ტაბიძე, სოციალურ და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა კათედრის გამგე
გელა გვარიშვილი
ასოცირებული პროფესორი:
თენგიზ აფხაზავა
ნინო ბერიძე, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა კათედრის გამგე
ვახტანგ თავბერიძე, გემწამყვანი კათედრის გამგე    
ვალერიან იმნაიშვილი
ვაჟა ჭარხალაშვილი
ეკატერინე გვარიშვილი 
ელიდა ხვედელიძე. საზღვაო-საინჟინრო ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი
ასისტენტ-პროფესორი:
ომარ ლომიძე
თამაზ ართმელაძე
ეკატერინე ჩიქოვანი, საერთაშორისო საზღვაო მომზადების ცენტრის მთავარი სპეციალისტი
ნატალია ჭყონია, ლოგისტიკის ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი

პროფესორი:
პარმენ ხვედელიძე,რექტორი, აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე

როლანდ რიჩკოვი,გემთმექნიკის კათედრის გამგე
გიორგი კიკვიძე,საერთაშორისო საზღვაო მომზადების ცენტრის ინსტრუქტორი
ნათია მიქელთაძე, რექტორის მოადგილე, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი
ქეთევან გოლეთიანი,ლოგისტიკის ფაკულტეტის დეკანი
ნაირა ტაბიძე,სოციალურ და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა კათედრის გამგე
გელა გვარიშვილი

ასოცირებული პროფესორი:
თენგიზ აფხაზავა
ნინო ბერიძე,ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა კათედრის გამგე
ვახტანგ თავბერიძე, გემწამყვანი კათედრის გამგე    
ვალერიან იმნაიშვილი
ვაჟა ჭარხალაშვილი
ეკატერინე გვარიშვილი  
ელიდა ხვედელიძე. საზღვაო-საინჟინრო ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი

ასისტენტ-პროფესორი:
ომარ ლომიძე
თამაზ ართმელაძე
ეკატერინე ჩიქოვანი, საერთაშორისო საზღვაო მომზადების ცენტრის მთავარი სპეციალისტი
ნატალია ჭყონია, ლოგისტიკის ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი

© 2016 ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი

Created by: GmmStudio   ვებ გვერდის ძველი ვერსია