galerea
agia kart
avtorizacia
student

 

სასარგებლო ბმულები

ban1 ban2
ban3 ban4
ban5 ban6
Logo EN

 


135785611090273387725818333651730n
1359969410902733177258252018196253n
13608006109027340439248336414067n
1360804510902733577258212059819471n


1360798910902742443923991176097645n
1361735010902742310590671689898619n
1362498610902742110590691677064496n
136250141090274261059064718607926n


MEMO0002
MEMO0001
MEMO0003
MEMO0007
MEMO0006
MEMO0008
MEMO0009
MEMO0010
MEMO0011
MEMO0012
MEMO0013
MEMO0014
MEMO0015
MEMO0016
MEMO0017
MEMO0018
MEMO0019
MEMO0020
MEMO0021
MEMO0022
MEMO0023
MEMO0025


MEMO0002
MEMO0003
MEMO0005
MEMO0007
MEMO0008
MEMO0009
MEMO0010
MEMO0012
MEMO0014
MEMO0015
MEMO0016
MEMO0017
MEMO0020
MEMO0021
MEMO0019
MEMO0022
MEMO0024
MEMO0026
MEMO0027
MEMO0028
MEMO0029
MEMO0030


28
64
67
65
pirveli
Slide2
Slide3
Slide4
Slide7
Slide10
Slide15
Slide16
Slide17
Slide18
Slide19
Slide24
Slide27
Slide30
Slide31
Slide36
Slide39
Slide37


MG25871
MG25791
MG25901
MG26041
MG26051
MG26141
MG26151
MG26191
MG26251
MG26271
MG26391
MG26471
MG26511
MG26541
MG26551
MG26751
MG26781
MG26811
MG26841
MG26851
MG26911
MG26931
MG26941
MG26951
MG26961
MG26971
MG26981
MG27011
MG27101
MG27131
MG27171
MG27181
MG27191
MG27221
MG27241
MG27261
MG27271
1251632312423713457783981691457787n
AK3B2565
AK3B2585
AK3B2591
AK3B2595
bas1
sax1
sax2
sax3
sax4

 

სასწავლო საწვრთნელი გემი ,,ელიტა''

elita1
elita2
elita3
elita4

 

EMSA-ს აუდიტი

emsa2
emsa1
emsa4
emsa3
emsa5
emsa6
emsa7
emsa8

© 2016 ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი

Created by: GmmStudio   ვებ გვერდის ძველი ვერსია